Přeskočit navigaci

Architekt

Charakteristika

Architekt vytváří projekty staveb s využitím kreativních schopností a uměleckého talentu, při rozsáhlých znalostech technických, sociologických, ekonomických, demografických, ekologických a dalších. Podle stavebního a autorizačního zákona musí mít pro vybrané činnosti ve výstavbě autorizaci v odpovídajícím oboru.

Činnosti

  • Autorský dozor nad realizací projektu.
  • Spolupráce se zadavatelem - investorem stavebního díla.
  • Vedení týmu specialistů pracujících na projektu stavebního díla.
  • Vytváření architektonických projektů stavebních děl.
  • Vytváření architektonických studií stavebních děl.
  • Zpracovává dílčí části hodnocení vlivu staveb na životní prostředí.
  • Zpracovává projektovou dokumentaci mimo inženýrské stavby.
  • Zpracovává územně plánovací podklady a dokumentace.
  • Zpracovává územní dokumentace pro územní rozhodnutí.
  • Zpracovává ve spolupráci s autorizovaným inženýrem projektovou dokumentaci pro architektonicky nebo urbanisticky významné inženýrské stavby.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2161 - Stavební architekti 00 31 027
21610 - Stavební architekti 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání