Přeskočit navigaci

Architekt a urbanista

Charakteristika

Architekt umělecky a technicky navrhuje projekty územních celků, stavebních děl a jejich interiérů, dále např. sady, nábytek a další prvky interiérových řešení s přihlédnutím k funkční a výtvarné úrovni daného díla, navrhuje koncepce a plány prostorových a funkčních vazeb v krajině a obci, zpracovává v textové, literární formě základní ideovou koncepci výstavy, navrhuje výtvarně prostorovou koncepci výstavy komerčního i nekomerčního charakteru.

Činnosti

  • Autorský dozor nad realizací děl.
  • Spolupráce se specialisty na přípravě projektových řešení.
  • Tvorba ideových návrhů architektonických a výtvarných řešení.
  • Tvorba koncepcí a plánů prostorových a funkčních vazeb v krajině a obci.
  • Zpracování architektonických projektů stavebních děl.
  • Zpracování návrhů detailů vybavení.
  • Zpracování projektů funkčních a prostorových řešení.
  • Zpracování projektů interiérů a scénických řešení.
  • Zpracování projektů území, krajiny a sadů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání