Přeskočit navigaci

Specialista bankovních strategií

Charakteristika

Specialista bankovních strategií zpracovává koncepci strategie a politiky banky v oblasti měnové a devizové včetně nástrojů k její realizaci.

Činnosti

  • Formulování závěrů bankovní politiky a vytváření prognóz pro řízení aktiv a pasiv.
  • Poradenství v zásadních činnostech banky a v oblasti jejího řízení.
  • Tvorba koncepce strategie a politiky banky.
  • Vyhodnocování úspěšnosti banky ve všech oblastech působení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24223 - Specialisté v oblasti strategie 57 295 36 664

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.