Přeskočit navigaci

Specialista analýzy finančního trhu

Charakteristika

Specialista analýzy finančního trhu zabezpečuje komplexní analýzy finančního trhu, zpracovává návrhy, stanoviska a doporučení pro koncepční a strategické rozhodování vedení banky.

Činnosti

  • Metodické řízení analytické činnosti finančního trhu.
  • Poradenská, konzultační a lektorská činnost.
  • Tvorba podkladů, stanovisek a doporučení pro koncepční a strategické rozhodování vedení banky.
  • Vytváření prognóz finančního trhu.
  • Zpracování komplexních analýz finančního trhu.
  • Zpracování statistických výkazů a předepsané evidence.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24131 - Metodici a analytici finančního trhu 61 024 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.