Přeskočit navigaci

Specialista devizových obchodů

Charakteristika

Specialista devizových obchodů vypracovává metodiku zahraničně obchodních aktivit, zajišťuje projednávání a uzavírání složitých obchodních případů.

Činnosti

  • Analýza a kvantifikace finančních rizik konkrétních obchodů.
  • Odborná a konzultační činnost.
  • Projednávání složitých obchodních případů.
  • Řízení správy devizových aktiv a pasiv.
  • Sledování angažovanosti devizových zdrojů banky v úvěrové oblasti.
  • Spolupráce při navrhování finanční politiky banky.
  • Tvorba a realizace metodiky devizových obchodů.
  • Zajišťování dodržování pravidel likvidity.
  • Zavádění nových produktů a služeb.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24131 - Metodici a analytici finančního trhu 61 024 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání