Přeskočit navigaci

Dealer

Charakteristika

Dealer provádí zajišťování složitých obchodů a speciálních obchodních operací na finančních trzích.

Činnosti

  • Obchodování na účet banky v rámci stanovených limitů na mezibankovních trzích.
  • Spolupráce s dealery tuzemských a zahraničních bank.
  • Uzavírání obchodů pro dlouhodobé a strategické portfolio.
  • Vyhodnocování tržních analýz a navrhování krátkodobé strategie pro aktivní portfolio banky.
  • Vypracování statistických výkazů a předepsané evidence.
  • Zajištění analytické, koncepční, řídící a kontrolní činnosti.
  • Zajišťování složitých obchodních operací na finančních trzích.
  • Zpracování metodických materiálů a pracovních postupů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24131 - Metodici a analytici finančního trhu 61 024 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání