Přeskočit navigaci

Specialista metodik bankovních hotovostních operací

Charakteristika

Specialista metodik bankovních hotovostních operací provádí tvorbu vrcholové metodiky a strategie v oblasti hotovostních operací a zahraničních šeků.

Činnosti

  • Ověřování účinnosti použitých metod při realizaci záměrů bankovní politiky.
  • Poradenská, konzultační a lektorská činnost v oblasti hotovostních operací a zahraničních šeků.
  • Sledování metod používaných v zahraničí a využívání jejich poznatků.
  • Spolupráce a koordinace postupů s ČNB a mimobankovními orgány.
  • Tvorba metodiky a komplexních projektů v oblasti hotovostních operací.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24134 - Specialisté tvorby bankovních produktů 50 890 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.