Přeskočit navigaci

Makléř

Charakteristika

Makléř zajišťuje tvorbu a realizaci strategie a plánu obchodů s cennými papíry pro banku a klienty, uzavírá nejvýznamnější a nejsložitější obchody s cennými papíry.

Činnosti

  • Komplexní poradenské, konzultační a zprostředkovatelské služby pro klienty v oblasti kapitálových trhů.
  • Uzavírání nejvýznamnějších a nejsložitějších obchodů s cennými papíry dle pokynů klientů.
  • Vyhledávání a získávání nových klientů banky a obchodních partnerů.
  • Vykonávání akviziční činnosti bankovních produktů, služeb a obchodů.
  • Zajišťování trvalého přímého kontaktu s českými i zahraničními kapitálovými trhy.
  • Získávání a vyhodnocování informací o aktuálním dění na tuzemských a zahraničních kapitálových trzích a jejich odborná interpretace a prezentace.
  • Zpracování reportů a vedení předepsané dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2412 - Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté 45 829 29 221
24124 - Bankovní makléři 42 435 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání