Přeskočit navigaci

Makléř

Charakteristika

Makléř zajišťuje tvorbu a realizaci strategie a plánu obchodů s cennými papíry pro banku a klienty, uzavírá nejvýznamnější a nejsložitější obchody s cennými papíry.

Činnosti

  • Komplexní poradenské, konzultační a zprostředkovatelské služby pro klienty v oblasti kapitálových trhů.
  • Uzavírání nejvýznamnějších a nejsložitějších obchodů s cennými papíry dle pokynů klientů.
  • Vyhledávání a získávání nových klientů banky a obchodních partnerů.
  • Vykonávání akviziční činnosti bankovních produktů, služeb a obchodů.
  • Zajišťování trvalého přímého kontaktu s českými i zahraničními kapitálovými trhy.
  • Získávání a vyhodnocování informací o aktuálním dění na tuzemských a zahraničních kapitálových trzích a jejich odborná interpretace a prezentace.
  • Zpracování reportů a vedení předepsané dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2412 - Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté 45 829 29 221
24124 - Bankovní makléři 42 435 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání