Přeskočit navigaci

Specialista systému platebních karet

Charakteristika

Specialista systému platebních karet provádí zajišťování tvorby koncepce rozvoje oboru platebních karet, řídí implementaci pracovních postupů, pravidel a předpisů mezinárodních sítí do provozu platebních karet.

Činnosti

  • Konzultační, poradenská a lektorská činnost v oblasti platebních karet.
  • Koordinace a zajišťování spolupráce s mezinárodními karetními asociacemi.
  • Řízení implementace pracovních postupů, pravidel a předpisů mezinárodních sítí do provozu platebních karet.
  • Řízení tvorby metodických a pracovních postupů provozu platebních karet.
  • Spolupráce na tvorbě a rozvoji společného systému platebních karet.
  • Spolupráce při řešení reklamací a vymáhání pohledávek.
  • Spolupráce při vývoji nových produktů v oblasti platebních karet.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24134 - Specialisté tvorby bankovních produktů 50 890 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.