Přeskočit navigaci

Bankovní specialista

Charakteristika

Bankovní specialista provádí komplexní stanovování složitých bankovních postupů, vytváří metodiky, uzavírá složité obchody, zpracovává koncepční záměry a strategie banky, uzavírá nejvýznamnější a nejsložitější obchody s cennými papíry.

Činnosti

 • Provádění školení, přednáškové a konzultační činnosti.
 • Příprava a zpracování podkladů z oblasti řízení úvěrů, úrokové strategie a politiky banky.
 • Řízení tvorby metodických a pracovních postupů.
 • Spolupráce a koordinace postupů s ČNB a mimo bankovními orgány.
 • Uzavírání bankovních obchodů.
 • Vyhodnocování informací na tuzemských a zahraničních kapitálových trzích.
 • Vypracování statistických výkazů a předepsané evidence.
 • Vytváření a udržování informačního systému.
 • Vytváření koncepce strategie a politiky banky.
 • Vytváření koncepcí a vrcholové metodiky tvorby nových bankovních produktů a služeb.
 • Zajišťování analytické, řídící a kontrolní činnosti.
 • Zajišťování poradenské a zprostředkovatelské služby pro klienty.
 • Zpracování komplexních projektů.
 • Zpracování koncepce strategie a politiky banky v měnové a devizové oblasti včetně nástrojů k její realizaci.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání