Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník devizových obchodů

Charakteristika

Samostatný pracovník devizových obchodů provádí zajišťování, posuzování a sledování připravovaných a realizovaných devizových obchodů.

Činnosti

  • Konzultační a poradenská činnost.
  • Sledování devizových kurzů a vyhodnocování jejich vývoje.
  • Sledování návratnosti devizových úvěrů a navrhování opatření.
  • Vedení předepsané evidence a statistiky.
  • Zajišťování nabídky individuálních služeb v oblasti devizových obchodů klientům banky.
  • Zpracování dokumentace návrhů na poskytování devizových úvěrů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3312 - Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví 33 321 00
33129 - Ostatní odborní pracovníci v oblasti peněžnictví 34 618 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.