Přeskočit navigaci

Metodik bankovních hotovostních operací

Charakteristika

Metodik bankovních hotovostních operací provádí zajišťování tvorby dílčích materiálů v oblasti koncepce hotovostních operací a zahraničních šeků.

Činnosti

  • Provádění konzultační a lektorské činnosti.
  • Rozhodování v případech nestandardních situací.
  • Tvorba dílčích materiálů v oblasti koncepce hotovostních operací a zahraničních šeků.
  • Vypracovávání konkrétních postupů hotovostních operací a zahraničních šeků a jejich aktualizace.
  • Zajišťování jednotného uplatňování metod a pracovních postupů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3312 - Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví 33 321 00
33129 - Ostatní odborní pracovníci v oblasti peněžnictví 34 618 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.