Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník řízení úvěrů

Charakteristika

Samostatný pracovník řízení úvěrů provádí rozpracování, aktualizaci a prosazování metodiky řízení úvěrové angažovanosti.

Činnosti

  • Provádění konzultační, poradenské a lektorské činnosti v oblasti řízení úvěrového rizika.
  • Spolupráce s právním útvarem na přípravě návrhů soudních žalob.
  • Tvorba metodiky řízení úvěrového rizika prostřednictvím limitů.
  • Tvorba postupů řízení úvěrového rizika a prosazování schválených postupů.
  • Vyhodnocování účinnosti stanovených postupů a navrhování opatření a závěrů.
  • Zajišťování databází, výstupů a dokumentace k problematice řízení úvěrů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3312 - Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví 33 321 00
33121 - Odborní poradci v peněžnictví 34 554 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.