Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník systému platebních karet

Charakteristika

Samostatný pracovník systému platebních karet tvoří speciální metodické a pracovních postupy provozu platebních karet, koordinuje rozvoj a provoz sítě výplatních terminálů.

Činnosti

  • Koordinace rozvoje a provozu sítě výplatních terminálů.
  • Řešení reklamací transakcí se zahraničními partnery, blokace apod..
  • Řízení a kontrola účetních operací platebních karet v tuzemském a mezinárodním provozu.
  • Spolupráce při tvorbě koncepce kartových obchodů, smluvních podmínek, bezpečnostních podmínek apod..
  • Tvorba metodických a pracovních postupů provozu platebních karet.
  • Vyhodnocování údajů o provozu a rozbor příčin poruch provozu platebních karet.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3312 - Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví 33 321 00
33129 - Ostatní odborní pracovníci v oblasti peněžnictví 34 618 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.