Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník kapitálových obchodů

Charakteristika

Samostatný pracovník kapitálových obchodů provádí zabezpečování obchodů a služeb investičního bankovnictví a činností souvisejících s operacemi na primárním a sekundárním trhu s cennými papíry včetně administrace.

Činnosti

  • Jednání s nejvýznamnějšími investory a emitenty.
  • Poradenské, konzultační a zprostředkovatelské služby pro klienty.
  • Vyhledávání a získávání mandátů od významných a bonitních klientů banky.
  • Vypořádávání operací sekundárního trhu s cennými papíry.
  • Zajištění výplat výnosu z cenných papírů.
  • Zajišťování správy a průběhu platebních operací při primárních emisích cenných papírů.
  • Zpracování podkladů a stanovisek k primárním emisím cenných papírů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3312 - Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví 33 321 00
33129 - Ostatní odborní pracovníci v oblasti peněžnictví 34 618 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.