Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů

Charakteristika

Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů provádí komplexní zajišťování úvěrových (podnikatelských) obchodů v tuzemské a zahraniční měně, bankovních záruk, eskontů směnek a produktů a obchodů dceřinných společností.

Činnosti

 • Kontakt s klienty banky.
 • Kontrola splácení úvěrů a hodnocení plnění podmínek.
 • Provádění komplexních analýz klientů včetně úvěrové angažovanosti.
 • Provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti poskytování podnikatelských úvěrů.
 • Spolupráce na přípravě dokumentace problémových úvěrů a na přípravě pro finanční audit.
 • Spolupráce při zajišťování vymáhání nesplácených úvěrů včetně přípravy návrhů soudních žalob.
 • Vedení evidence aktivních úvěrových obchodů.
 • Vyhodnocování klasifikovaných úvěrů a stanovování návrhů opatření a jejich řešení.
 • Vykonávání prověrek a kontrol u klienta.
 • Zpracování návrhů na rozhodnutí o poskytnutí úvěru a posuzování žádostí o úvěr.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3312 - Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví 33 321 00
33121 - Odborní poradci v peněžnictví 34 554 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.