Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia

Charakteristika

Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia provádí zpracování veškeré dokumentace pro uzavírání úvěrových smluv, sledování ukazatelů úvěrové likvidity a spolupracuje při sestavování bankovně obchodních plánů.

Činnosti

 • Provádění analýz portfolia úvěrů a vedení podkladů.
 • Provádění kontroly smluv o aktivních úvěrových obchodech.
 • Provádění konzultační, poradenské a lektorské činnosti v oblasti správy úvěrového portfolia.
 • Spolupráce při vymáhání složitých nesplacených úvěrových obchodů.
 • Spolupráce při zpracováváni ekonomických analýz a při klasifikace úvěrů.
 • Vedení evidence aktivních úvěrových obchodů.
 • Vedení podkladů pro analýzy portfolia úvěrů a evidence neplatičů včetně vymáhání jednoduchých nesplacených úvěrových obchodů.
 • Vypracování statistických výkazů.
 • Zabezpečování jednotnosti vedení úvěrové dokumentace.
 • Zpracovávání a vedení přehledů o úvěrové angažovanosti klientů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3312 - Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví 33 321 00
33121 - Odborní poradci v peněžnictví 34 554 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.