Přeskočit navigaci

Samostatný bankovní pracovník

Charakteristika

Samostatný bankovní pracovník provádí složitější operace v rámci delegovaných pravomocí v souvislosti s poskytováním bankovních produktů a služeb klientům peněžními ústavy a provádí složitější analýzy pro vrcholový management bank.

Činnosti

 • Komplexní zajišťování úvěrových obchodů v tuzemské i zahraniční měně, bankových záruk, eskontu směnek, produktů a obchodů dceřiných společností.
 • Kontakt s klienty banky.
 • Kontrola účetních operací.
 • Provádění konzultační, poradenské a lektorské činnosti.
 • Provádění marketingových výzkumů.
 • Provádění specifických analýz, stanovení závěrů a opatření.
 • Rozpracování, aktualizace a tvorba metodiky řízení úvěrové angažovanosti.
 • Řešení reklamace transakcí se zahraničními partnery.
 • Sjednávání finančních obchodů v rámci stanovených limitů.
 • Sledování devizových kurzů a vyhodnocování jejich vývoje.
 • Sledování ukazatelů úvěrové likvidity.
 • Spolupráce při tvorbě koncepce kartových obchodů, smluvních podmínek, bezpečnostních podmínek.
 • Vedení předepsané evidence a statistiky.
 • Vykonávání akviziční činnosti bankovních produktů, obchodu a služeb.
 • Vymáhání nesplacených úvěrových obchodů včetně přípravy návrhů soudních žalob.
 • Zabezpečování obchodů a služeb investičního bankovnictví.
 • Zajišťování databází, výstupů a dokumentace k poskytnutým úvěrům.
 • Zajišťování rozvoje a provozu sítě výplatních terminálů.
 • Zajišťování, posuzování a sledování přípravných a realizovaných devizových obchodů.
 • Zpracování komplexní analýzy finančního trhu a návrhů na řízení rizik včetně analýzy zisků a ztrát finančního trhu.
 • Zpracování návrhů na rozhodnutí o poskytnutí úvěru a posuzování žádostí o úvěr.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání