Přeskočit navigaci

Makléř asistent

Charakteristika

Makléř asistent zajišťuje akviziční, prodejní a distribuční činnost v oblasti nových emisí, přípravu dat a podkladů pro analýzu k obchodování s cennými papíry podle pokynů vedoucího pracovníka.

Činnosti

  • Akviziční, prodejní a distribuční činnost v oblasti nových emisí.
  • Dojednávání a uzavírání všech typů obchodů s cennými papíry a deriváty pro malé investory.
  • Příprava a realizace běžných komplexních operací s cennými papíry a deriváty pro klienty.
  • Příprava dat a podkladů pro analýzu k obchodování s cennými papíry.
  • Vedení předepsaných dokumentací.
  • Zpracování výstupů podle zadání analytiků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4312 - Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví 28 433 21 959
43124 - Úředníci v oblasti peněžnictví 25 187 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání