Přeskočit navigaci

Pracovník řízení úvěrů

Charakteristika

Pracovník řízení úvěrů zajišťuje vedení agendy k problematice řízení úvěrů.

Činnosti

  • Provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti řízení úvěrů.
  • Spolupráce na přípravě dokumentace problémových úvěrů a na přípravě pro finanční audit.
  • Spolupráce s právním útvarem na přípravě návrhů soudních žalob.
  • Tvorba metodiky řízení úvěrového rizika.
  • Tvorba postupů řízení úvěrového rizika, vyhodnocování jejich účinnosti a navrhování opatření a závěrů.
  • Zajišťování administrativy a spisové agendy spojené s metodikou úvěrových limitů.
  • Zpracování přehledů, databází a výstupů k problematice úvěrů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4312 - Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví 28 433 21 959
43124 - Úředníci v oblasti peněžnictví 25 187 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání