Přeskočit navigaci

Pracovník systému platebních karet

Charakteristika

Pracovník systému platebních karet vykonává činnosti související s provozem, údržbou a rozvojem systému platebních karet, spolupracuje se servisními organizacemi na provozu sítě výplatních terminálů.

Činnosti

  • Podávání informací o systému platebních karet klientům.
  • Příprava smluv s klienty a obchodními místy.
  • Řešení reklamací platebních karet v tuzemském provozu.
  • Zajišťování autorizační služby.
  • Zajišťování obsluhy bankovních automatů.
  • Zpracovávání a kontrola žádostí o platební karty.
  • Zpracovávání dat platebních karet a kontrola prováděných operací.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4312 - Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví 28 433 21 959
43124 - Úředníci v oblasti peněžnictví 25 187 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.