Přeskočit navigaci

Pracovník kapitálových obchodů

Charakteristika

Pracovník kapitálových obchodů zajišťuje přípravných a organizačních prací při realizaci a vypořádání obchodů s cennými papíry.

Činnosti

  • Kontrola účetních dokladů.
  • Poskytování informací o službách banky na trhu s cennými papíry ČR.
  • Provádění funkce depozitáře.
  • Přijímání objednávek k operacím na sekundárním trhu.
  • Sledování plateb za cenné papíry.
  • Spolupráce s pracovníky odboru kapitálových obchodů.
  • Zabezpečování úschovy a správy cenných papírů a vedení evidence.
  • Zpracování a schvalování dokladů operativní evidence a údajů o cenných papírech.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4312 - Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví 28 433 21 959
43124 - Úředníci v oblasti peněžnictví 25 187 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.