Přeskočit navigaci

Pracovník hotovostních operací a zahraničních šeků

Charakteristika

Pracovník hotovostních operací a zahraničních šeků zajišťuje činnosti v oblasti hotovostních operací a zahraničních šeků včetně hodnocení efektivnosti těchto činností.

Činnosti

  • Hodnocení nákladovosti a efektivnosti hotovostních operací a operací se zahraničními šeky.
  • Rutinní zpracování eurošeků, šeků k inkasu, bankovních a ostatních proplacených šeků.
  • Vedení evidence a databází o hotovostních operacích a zahraničních šecích.
  • Zpracování účetních dokladů a kontrola.
  • Zpracování zpráv, přehledů a dílčích podkladů o hotovostních operacích a zahraničních šecích.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4312 - Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví 28 433 21 959
43124 - Úředníci v oblasti peněžnictví 25 187 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.