Přeskočit navigaci

Pracovník podpisových vzorů

Charakteristika

Pracovník podpisových vzorů provádí kontrolu správnosti a úplnosti při sestavování podpisových vzorů, potvrzování pravosti platebních dokumentů a operací v oblasti zahraničního platebního styku.

Činnosti

  • Potvrzování převzetí podpisových vzorů zahraničním bankám a jiným peněžním ústavům.
  • Provádění šifrování, kontroly a potvrzování pravosti platebních dokumentů a operací v oblasti zahraničního platebního styku.
  • Shromažďování podpisových vzorů vlastní banky, tuzemských peněžních ústavů a zahraničních bank.
  • Vedení a kontrola evidence podpisových vzorů.
  • Zabezpečování správnosti a úplnosti podpisových vzorů.
  • Zpracovávání mikrofiší vlastních podpisových pro pobočky, zahraniční a tuzemské banky.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4312 - Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví 28 433 21 959
43124 - Úředníci v oblasti peněžnictví 25 187 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání