Přeskočit navigaci

Pracovník spotřebitelských úvěrů

Charakteristika

Pracovník spotřebitelských úvěrů provádí realizaci spotřebitelských a hypotečních úvěrů.

Činnosti

  • Hodnocení plnění úvěrových smluv.
  • Provádění dohlídkové a prověrkové činnosti u klientů.
  • Provádění změn úvěrových smluv včetně vyřizování odkladů splátek úvěrů.
  • Spolupráce na přípravě dokumentace problémových úvěrů a na přípravě pro finanční audit.
  • Spolupráce při zajišťování vymáhání nesplácených úvěrů.
  • Zabezpečování spotřebitelských a hypotečních úvěrových obchodů a ostatních bankovních služeb.
  • Zajišťování kontaktů s klienty banky.
  • Zpracovávání návrhů na rozhodnutí o poskytnutí úvěru, posuzování a vyjadřování se k žádostem o úvěr.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4312 - Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví 28 433 21 959
43124 - Úředníci v oblasti peněžnictví 25 187 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.