Přeskočit navigaci

Pracovník vnitřních bankovních služeb

Charakteristika

Pracovník vnitřních bankovních služeb zajišťuje bezhotovostní platební styk na běžných účtech klientů.

Činnosti

 • Komplexní příprava dokladů došlých ke zpracování, pořizování vstupních dat a likvidování příkazů bezhotovostních operací.
 • Likvidace a pořizování položek předávaných např. formou magnetických médií.
 • Péče o dokumentaci zpracovávanou ve vnitřních bankovních službách.
 • Příprava a třídění dokladů pro bezhotovostní operace ve vnitřních bankovních službách.
 • Typování údajů a oprava chybných položek v celobankovních systémech zpracování.
 • Vyřizování reklamací platebního styku na účtech klientů.
 • Zabezpečování bezhotovostního platebního styku včetně řešení nesprávně zaúčtovaných položek a reklamací platebního styku.
 • Zabezpečování činností souvisejících s rušením nevyřízených transakcí.
 • Zajišťování dohledání chybně směrovaných plateb na žádost klientů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4312 - Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví 28 433 21 959
43124 - Úředníci v oblasti peněžnictví 25 187 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.