Přeskočit navigaci

Pracovník vnitřních bankovních služeb

Charakteristika

Pracovník vnitřních bankovních služeb zajišťuje bezhotovostní platební styk na běžných účtech klientů.

Činnosti

 • Komplexní příprava dokladů došlých ke zpracování, pořizování vstupních dat a likvidování příkazů bezhotovostních operací.
 • Likvidace a pořizování položek předávaných např. formou magnetických médií.
 • Péče o dokumentaci zpracovávanou ve vnitřních bankovních službách.
 • Příprava a třídění dokladů pro bezhotovostní operace ve vnitřních bankovních službách.
 • Typování údajů a oprava chybných položek v celobankovních systémech zpracování.
 • Vyřizování reklamací platebního styku na účtech klientů.
 • Zabezpečování bezhotovostního platebního styku včetně řešení nesprávně zaúčtovaných položek a reklamací platebního styku.
 • Zabezpečování činností souvisejících s rušením nevyřízených transakcí.
 • Zajišťování dohledání chybně směrovaných plateb na žádost klientů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4312 - Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví 28 433 21 959
43124 - Úředníci v oblasti peněžnictví 25 187 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.