Přeskočit navigaci

Bankovní pracovník

Charakteristika

Bankovní pracovník zajišťuje základní kontakty a přímá jednání s klienty při realizaci všech bankovních služeb a obchodů poskytovaných peněžním ústavem, vedení evidence a vypracování podkladů pro práci vrcholového managementu.

Činnosti

 • Akviziční, prodejní a distribuční činnosti v oblasti nových emisí.
 • Jednání s klienty při realizaci bankovních produktů, obchodů a služeb poskytovaných peněžním ústavem.
 • Kontrola a potvrzování pravosti platebních dokumentů a operací.
 • Provádění pokladní hotovostní operace v příslušné měně na základě písemných příkazů, dobropisů nebo výměnu peněz.
 • Provádění směnárenské operace v tuzemské a zahraniční měně.
 • Příprava dat a podkladů pro analýzy k obchodování s cennými papíry.
 • Přípravné a organizační práce při realizaci a vypořádání obchodů s cennými papíry.
 • Realizace spotřebitelských a hypotečních úvěrů.
 • Tvorba metodiky řízení úvěrového rizika.
 • Zajišťování bezhotovostního platebního styku.
 • Zajišťování depozitních a platebních produktů a služeb v tuzemské i zahraniční měně.
 • Zajišťování dokumentace a základních činností správy úvěrového portfolia a systému bankovního zpracování.
 • Zajišťování dokumentace pro poskytování úvěrů a bankovních záruk.
 • Zajišťování informační služby klientům.
 • Zajišťování obsluhy bankovních sejfů a trezorů.
 • Zajišťování provozu, údržby a rozvoj systému platebních karet.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání