Přeskočit navigaci

Restaurátor výtvarných děl

Charakteristika

Restaurátor výtvarných děl restauruje a konzervuje zvlášť významná výtvarná malířská a sochařská díla.

Činnosti

  • Konzervování významných výtvarných děl malířství a sochařství.
  • Návrhy postupů restaurátorských prací s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
  • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
  • Průzkum významných výtvarných děl z hlediska použitých technik, technologií, materiálů a způsobů poškození.
  • Restaurování významných výtvarných děl malířství a sochařství.
  • Stanovení způsobů preventivní a profylaktické péče a ochrany významných děl malířství a sochařství.
  • Zpracování restaurátorských zpráv a dokumentace o provedených zásazích, včetně prezentace dosažených výsledků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání