Přeskočit navigaci

Konzervátor a restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl

Charakteristika

Konzervátor a restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl konzervuje a restauruje figurální a nefigurální uměleckořemeslná nebo umělecká díla, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií a zabezpečuje nejsložitější preparátorské činnosti.

Činnosti

 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť.
 • Konzervace uměleckořemeslných nebo uměleckých děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií, s využitím znalostí historických i současných technik a technologií.
 • Nejsložitější preparace, zpracování komplexních analýz, ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce, prezentace výsledků.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslných nebo uměleckých děl včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií z hlediska jejich historického zařazení, použitých technik, technologií a materiálů.
 • Ochrana před vlivy prostředí a odborné ošetřování uměleckořemeslných nebo uměleckých děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Organizace a koordinace průzkumů.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Rekonstrukční doplnění, rekonstrukce a kopie uměleckořemeslných nebo uměleckých děl.
 • Restaurování uměleckořemeslných nebo uměleckých děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Stanovení postupů prací pro konzervování a restaurování uměleckořemeslných nebo uměleckých děl a obnovu jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií a rozsahu zásahů, které budou prováděny při konzervování a restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl, včetně dokumentace jejich původního stavu.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.
 • Zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a shromažďování dostupných informací z daného oboru.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.