Přeskočit navigaci

Konzervátor - restaurátor s výjimkou kulturních památek

Charakteristika

Konzervátor - restaurátor s výjimkou kulturních památek konzervuje a restauruje díla uměleckého řemesla, sbírkové předměty, archiválie, přírodniny, s výjimkou restaurování a konzervování kulturních památek a předmětů kulturního dědictví.

Činnosti

 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť.
 • Konzervování prací uměleckého řemesla, sbírkových předmětů a archiválií, minerálů, hornin, paleontologických nálezů, rostlin, živočichů nebo jejich částí.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla, sbírkových předmětů a archiválií, minerálů, hornin, paleontologických nálezů, rostlin, živočichů nebo jejich částí.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla z hlediska jejich historického zařazení, použitých technik, technologií a materiálů.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Zhotovování kopií a modelů, rekonstrukční akce.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků a doporučení způsobu údržby a zacházení s konzervovaným nebo restaurovaným předmětem.
 • Zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a shromažďování dostupných informací z daného oboru.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.