Přeskočit navigaci

Inspicient

Charakteristika

Inspicient organizačně zajišťuje průběh zkoušek a představení.

Činnosti

  • Kontrola připravenosti scény.
  • Kontrola přítomnosti všech účinkujících před začátkem představení nebo zkoušky.
  • Řízení uměleckých a technických pracovníků na jevišti i v zákulisí.
  • Vedení inspicientských knih o průběhu představení a knih představení.
  • Vydávání pokynů k zahájení představení a jednotlivých jednání.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3435 - Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury 00 20 538
34359 - Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde neuvedení 29 158 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání