Přeskočit navigaci

Vrchní osvětlovač

Charakteristika

Vrchní osvětlovač komplexně řídí práce při zasvětlování natáčených scén.

Činnosti

  • Navrhování technického řešení zasvětlování natáčecích scén.
  • Řízení a organizování kolektivu osvětlovačů, koordinování přípravných a likvidačních prací.
  • Spolupráce s kameramanem při zasvětlování natáčených scén.
  • Určování volby ochrany před nebezpečným dotykovým napětím s ohledem na druh prostoru a prostředí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3521 - Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů 31 448 22 050
35211 - Zvukaři a osvětlovači 28 615 21 793

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání