Přeskočit navigaci

Švenkr

Charakteristika

Švenkr zajišťuje kompozice záběrů, barevných podání, pohybů kamery, ostrosti jednotlivých záběrů a dalších dílčích činností při utváření obrazové stránky filmu.

Činnosti

  • Manipulace, transport a skladování snímací techniky v průběhu natáčení.
  • Organizace scén při natáčení jednotlivých záběrů.
  • Zajišťování činností dle pokynů kameramana.
  • Zajišťování provozuschopnosti kamerových technických zařízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3521 - Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů 31 448 22 050
35212 - Technici videozáznamů 34 369 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání