Přeskočit navigaci

Asistent kameramana

Charakteristika

Asistent kameramana sestavuje, obsluhuje a přemisťuje kamerová zařízení, provádí zaostřování obrazu, zasvětlování natáčených scén, výběr technických prostředků pro snímání audiovizuálního díla a stanovuje technologický postup snímání.

Činnosti

  • Kompletace kamerového zařízení a jeho přemisťování při natáčení.
  • Navrhování technologického postupu videozáznamu.
  • Organizace scén při natáčení jednotlivých záběrů.
  • Provádění dílčích prací při přípravě a natáčení podle pokynů režiséra a kameramana.
  • Řízení a organizování kolektivu osvětlovačů, koordinování přípravných a likvidačních prací.
  • Spolupráce s kameramanem a režisérem při výběr technických prostředků pro snímání audiovizuálních děl.
  • Zajišťování kompozice záběrů, barevných podání, pohybů kamery a dalších dílčích činností při utváření obrazové stránky filmu.
  • Zajišťování technické kvality primárních obrazových záznamů.
  • Zajišťování údržby a provozuschopnosti kamerových technických zařízení.
  • Zaostřování obrazu při snímání podle pohybu herců a daných kompozičních požadavků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání