Přeskočit navigaci

Pracovník audiovize

Charakteristika

Pracovník audiovize vykonává ucelené nebo dílčí činnosti v oblasti umělecké, výrobní, technické, organizační a administrativní při tvorbě filmu nebo pořadu podle příslušných pokynů.

Činnosti

 • Kolorování přidělených fází, záběrů a jiných trikových podkladů podle průvodních listů, dispozic vedoucího ateliéru nebo provozní dokumentace.
 • Kontrola připravenosti kreseb před trikovým snímáním.
 • Konturování přidělených záběrů podle provozní dokumentace a vedoucího ateliéru.
 • Koordinace a řízení dokončovacích prací audiovizuálních děl.
 • Malování scény, dekorace a pozadí animovaného filmu podle pokynů režiséra a výtvarníka.
 • Profázování jednotlivých záběrů podle dispozic animátora nebo prokreslovače.
 • Provádění dílčích prací při střihové skladbě, úpravě a kompletaci filmu a televizního pořadu.
 • Vedení záznamů o průběhu a stavu natáčení jednotlivých scén filmu nebo pořadu.
 • Vykonávání ucelených nebo dílčích uměleckých, výrobních, organizačních a administrativních činností při tvorbě filmu nebo pořadu podle příslušných pokynů.
 • Zajišťování barevných tónů všech aktérů, dekorací a pozadí.
 • Zpracování barevných typů a modelů aktérů filmu podle návrhů výtvarníka a dispozic režiséra filmu.
 • Zpracování grafické částí televizního pořadu a filmu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání