Přeskočit navigaci

Produkční

Charakteristika

Produkční přípravuje a organizuje výstavy a veřejné akce kulturního nebo komerčního zaměření s vysokou společenskou účinností.

Činnosti

  • Koncepční příprava obsahové náplně a programové skladby akce.
  • Organizační zajišťování koncertů a hudebních produkcí.
  • Organizační zajišťování obsahových, provozních, finančních činností souvisejících s přípravou, konáním a likvidací jednotlivých akcí.
  • Zabezpečování obsahové náplně akcí.
  • Zajišťování realizace výstav a koordinace jednotlivých činností souvisejících s jejich přípravou.
  • Zpracování propagačních plánů a koncepcí a jejich zajišťování.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání