Přeskočit navigaci

Dřevařský inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Charakteristika

Dřevařský inženýr výzkumný a vývojový pracovník řeší výzkumné a vývojové úkoly v oblasti dřevovýroby se složitými vazbami na ostatní vědní obory.

Činnosti

  • Aplikace vědeckých poznatků při výzkumu a vývoji nových konstrukcí různě rozsáhlých a složitých systémů a výrobků.
  • Aplikace vědeckých poznatků při výzkumu a vývoji nových metod zajišťování konkrétních procesů a jevů.
  • Řešení úkolů zásadního významu pro rozvoj dřevařského oboru.
  • Studium, analýza a řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů.
  • Zajišťování metodického řízení a vedení kolektivu řešícího nejobtížnější konkrétní úkoly výzkumu a vývoje.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 35 577 32 377
21491 - Inženýři ve výzkumu a vývoji v ostatních oborech 42 499 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.