Přeskočit navigaci

Dřevařský inženýr pracovník řízení jakosti

Charakteristika

Dřevařský inženýr pracovník řízení jakosti vyvíjí systémy řízení jakosti a koordinuje činnosti při zavádění těchto systémů v dřevařské a nábytkářské výrobě.

Činnosti

  • Metodické řízení a koordinace normalizace a metrologie.
  • Metodické řízení a koordinace řízení jakosti a zkušebnictví.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Vytváření koncepce systému řízení jakosti.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 35 577 32 377
21495 - Inženýři kontroly a řízení kvality v ostatních oborech 38 414 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.