Přeskočit navigaci

Dřevařský inženýr konstruktér

Charakteristika

Dřevařský inženýr konstruktér navrhuje nová konstrukčních řešení výrobků, nových modelů, vzorů a typů výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě.

Činnosti

  • Navrhování a vytváření nejsložitějších typů, modelů, tvarů a vzorů výrobků.
  • Navrhování konstrukčního řešení složitých výrobků a nových výrobků s využitím počítačové podpory.
  • Provádění velmi náročných konstrukčních prací.
  • Řízení a koordinace vypracování konstrukčních podkladů.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 35 577 32 377
21492 - Inženýři projektanti, konstruktéři v ostatních oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.