Přeskočit navigaci

Samostatný dřevařský technik technolog

Charakteristika

Samostatný dřevařský technik technolog stanovuje komplexní technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé a členité dřevařské a nábytkářské výroby a zavádění nových výrobků.

Činnosti

  • Rozhodování o používání materiálů pro jednotlivé druhy výrobků.
  • Stanovování technologií nejobtížnějších výrobních etap.
  • Stanovování výrobních technických podmínek a zpracování návrhů na změny technologických režimů.
  • Určování technologických postupů v dřevařské a nábytkářské výrobě nebo provozu.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Zajišťování komplexní technologické přípravy výroby na nové náročné druhy dřevařských a nábytkářských výrob.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31193 - Technici technologové v ostatních průmyslových oborech 32 968 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.