Přeskočit navigaci

Samostatný dřevařský technik

Charakteristika

Samostatný dřevařský technik provádí komplexní přípravu technické dokumentace, řeší výzkumné a vývojové úkoly, kontroluje výrobu a zajišťuje systémy řízení jakosti, organizaci dělby práce a motivování zaměstnanců a zabezpečuje technické podmínky dřevařské a nábytkářské výroby.

Činnosti

 • Aplikace teoretických poznatků při výzkumu a vývoji nových metod zajišťování konkrétních procesů a jevů.
 • Koordinace řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví.
 • Koordinace výrobního nebo provozního úseku s navazujícími oblastmi činnosti podniku.
 • Řízení a organizace prací mistrů na vymezeném technologickém úseku.
 • Řízení výroby nebo provozu se složitým vnitřním členěním podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.
 • Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů.
 • Stanovování technologií nejobtížnějších výrobních etap.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování a metodické řízení kontroly jakosti a kvality vstupů, výrobních procesů a výstupní kontroly.
 • Zajišťování komplexní technologické přípravy a postupů výroby na nové druhy dřevařských a nábytkářských výrob.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby a provozu.
 • Zpracování a kontrola plnění operativních plánů výroby a provozu.
 • Zpracovávání konstrukčního řešení nových výrobků a navrhování nových modelů výrobků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání