Přeskočit navigaci

Technik výroby hudebních nástrojů technolog

Charakteristika

Technik výroby hudebních nástrojů technolog stanovuje technologické postupy výroby hudebních nástrojů nebo zajišťuje technologickou přípravu výroby.

Činnosti

  • Provádění technického dozoru na pracovištích a kontrola dodržování technologických postupů.
  • Provádění technických zkoušek.
  • Specifikace množství a jednotlivých druhů materiálu.
  • Stanovení technologie povrchových úprav hudebních nástrojů.
  • Stanovení způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek výroby nebo provozních procesů.
  • Vedení a zajišťování technické dokumentace.
  • Zajišťování a organizace technologické přípravy výroby hudebních nástrojů.
  • Zajišťování technologických změn.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31193 - Technici technologové v ostatních průmyslových oborech 32 968 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.