Přeskočit navigaci

Technik výroby hudebních nástrojů mistr

Charakteristika

Technik výroby hudebních nástrojů mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby hudebních nástrojů.

Činnosti

  • Kontrola dodržování technologických postupů, bezpečnostních a požárních předpisů.
  • Organizace dělby práce a zajišťování odměňování a prvotních personalistických úkonů na svěřeném úseku.
  • Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku.
  • Školení podřízených pracovníků.
  • Vedení evidence a stavu výrobních zařízení a přípravků na svěřeném úseku.
  • Vedení příslušné provozní dokumentace.
  • Zajišťování objednávek preventivních prohlídek a oprav.
  • Zajišťování plnění výrobních úkolů.
  • Zajišťování spolupráce s útvary technické kontroly.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31225 - Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii 29 414 28 476

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.