Přeskočit navigaci

Technik výroby hudebních nástrojů

Charakteristika

Technik výroby hudebních nástrojů ovládá technologii výroby a akustickou podstatu stavby hudebních nástrojů, zajišťuje výrobu, technologickou přípravu výroby a zavádění nových technologií.

Činnosti

  • Dispečerské zajišťování výroby.
  • Kontrola dodržování technologické kázně, bezpečnostních a požárních předpisů.
  • Provádění, zajišťování a metodické řízení mezioperační kontroly polotovarů, výrobků nebo jiných komponentů v průběhu výroby.
  • Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku.
  • Stanovování technologických postupů.
  • Uplatňování norem, normativů spotřeby práce a početních stavů.
  • Vedení provozní a technické dokumentace.
  • Zajišťování a organizování technologické přípravy výroby hudebních nástrojů.
  • Zajišťování a provádění zkoušek kvality vstupů a hotových výrobků.
  • Zajišťování normotvorné činnosti.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.