Přeskočit navigaci

Dřevařský technik kontrolor jakosti

Charakteristika

Dřevařský technik kontrolor jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě.

Činnosti

  • Koordinace mezioperační kontroly s kontrolou jakosti a kvality vstupů a výstupů.
  • Organizace provádění zkoušek kvality vstupních materiálů v dřevařské a nábytkářské výrobě.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování mezioperační kontroly polotovarů v průběhu výrobních, provozních nebo jiných procesů.
  • Zajišťování výstupní kontroly v dřevařské a nábytkářské výrobě.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31195 - Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech 29 588 29 278

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.