Přeskočit navigaci

Dřevařský technik normovač

Charakteristika

Dřevařský technik normovač vytváří a aplikuje normy a normativy spotřeby práce a početních stavů v dřevařské a nábytkářské výrobě.

Činnosti

  • Provádění náměrů, časových studií, včetně jejich vyhodnocování.
  • Příprava podkladů pro cenové kalkulace.
  • Tvorba a uplatňování norem spotřeby práce a početních stavů v dřevařské a nábytkářské výrobě.
  • Určování spotřeby času do pracovního postupu.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování projektů a změn organizace práce na pracovišti.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31193 - Technici technologové v ostatních průmyslových oborech 32 968 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání