Přeskočit navigaci

Dřevařský technik

Charakteristika

Dřevařský technik připravuje technickou dokumentaci, zajišťuje materiál, energii, dílce, pracovní prostředky, pracovní pomůcky, organizuje práce a řídí personál, kontroluje a vyhodnocuje produkt v dřevařské a nábytkářské výrobě.

Činnosti

  • Koordinace mezioperační kontroly s kontrolou jakosti a kvality vstupů a výstupů.
  • Operativní řízení výroby formou dispečerských příkazů.
  • Organizace a provádění zkoušek kvality vstupních materiálů, mezioperační kontroly a výstupní kontroly.
  • Organizace dělby práce a zajišťování odměňování a prvotních personalistických úkonů.
  • Provádění technického dozoru na pracovištích a kontrola dodržování technologických postupů.
  • Příprava podkladů pro cenové kalkulace.
  • Tvorba, uplatňování a projednávání norem spotřeby práce a početních stavů.
  • Určování dílčí technologie výroby.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vypracovávání operativních plánů pro dílny s jednoduchou výrobou.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání