Přeskočit navigaci

Kožařský specialista designér a modelář

Charakteristika

Kožařský specialista designér a modelář řídí proces navrhování a tvorby designu v kožedělné výrobě, navrhuje nová konstrukční řešení výrobků a nové modely a vzory výrobků v kožedělné výrobě.

Činnosti

  • Koordinace procesu navrhování a vytváření designů pro náročnější modely, vzory a kolekce výrobků.
  • Koordinace procesu ověřování nových technologických prvků, materiálů apod.
  • Řešení úkolů modernizace výrobního a provozního zařízení.
  • Řízení skupiny modelářů při navrhování nových modelů a vzorů.
  • Spolupráce při realizaci návrhů ve výrobě nebo ve vývojové etapě.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2163 - Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři 00 22 940
21631 - Průmysloví a produktoví designéři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.