Přeskočit navigaci

Kožařský specialista

Charakteristika

Kožařský specialista koordinuje a řídí tvorbu a vedení technické dokumentace, zajišťuje, organizuje a řídí přípravu a průběh výroby, zajišťuje posouzení a kvalifikovaný nákup materiálů, polotovarů a komponentů pro kožedělnou výrobu.

Činnosti

 • Dispečerské řízení organizace.
 • Koordinace a řízení výzkumných a vývojových úkolů a prací.
 • Koordinace procesu navrhování a vytváření designů pro náročnější modely, vzory a kolekce výrobků.
 • Koordinace procesu ověřování nových technologických prvků, materiálů apod.
 • Řešení složitých modelů a vzorů včetně ověření a aplikace nových technologických prvků a materiálů.
 • Řešení úkolů modernizace výrobního a provozního zařízení.
 • Řešení úkolů posouzení a zajištění kvalifikovaného nákupu materiálů, polotovarů a komponentů pro kožedělnou výrobu.
 • Řízení a vyvíjení systému řízení kvality.
 • Řízení prací v oblasti designu.
 • Řízení skupiny modelářů při řešení nových modelů a vzorů.
 • Řízení technologické přípravy a technologických postupů výroby a provozů.
 • Spolupráce při realizaci návrhů ve výrobě nebo ve vývojové etapě.
 • Vedení příslušné provozní, technické, modelářské a další dokumentace.
 • Zavádění nových modelů a vzorů zdravotní a ortopedické obuvi.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání