Přeskočit navigaci

Samostatný kožařský technik manažer provozu

Charakteristika

Samostatný kožařský technik manažer provozu řídí provoz a organizuje práci v kožedělné výrobě na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.

Činnosti

  • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů.
  • Koordinace prací jednotlivých úseků podniku.
  • Personální obsazování na úrovni vedoucích úseků a jiných klíčových pozic.
  • Stanovování krátkodobých i dlouhodobých úkolů pro podnik i jednotlivé úseky.
  • Vedení příslušné provozní dokumentace.
  • Zastupování podniku v jednání s úřady a institucemi.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31226 - Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví 28 472 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.